top of page
ProjectHomepage4.png

NOW AVAILABLE

Public Entrepreneurship as a Response to Complex Challenges

New challenges need to be managed

"More and more major social challenges are emerging that municipalities are facing, such as reducing nitrogen, the shortage of housing and labor in many sectors, migration, costs of energy and healthcare, and next to this as important the quality of democratic Processes with Inhabitants and Companies. 

The existing official organization of many municipalities is not set up for this. New challenges force municipalities into new roles and innovative organizational forms in order to cope with such social challenges. Public Start is a perfect instrument for Municipalities to get help on this proces of change."

 

Willem Foorthuis

Professorship for Sustainable Cooperative Entrepreneurship

Hanzehogeschool, Groningen

The Complexity Map

In situations in which traditional processes of the public service do not fit, we provide guidance and support to navigate through the wicked connections and interrelations. The public:START complexity map helps to capture the complex challenge in its entirety and provides steps towards potential next steps to manage the complex challenge that seemed unsolvable.

PS_Detailed Map_new.png
WhatsApp Image 2022-04-05 at 12.17_edited.jpg

Het programma zal overheidsactoren in staat stellen complexe, multidimensionale uitdagingen (OECD) aan te pakken door ondernemerschapsvaardigheden (EntreComp) te bevorderen. Het programma zal worden ontwikkeld rond het concept van 'micro-leren', korte en beknopte 'leernuggets', die in multimediaformats worden aangeboden om een gemengde leeraanpak te bevorderen.

Publiek Ondernemerschap Digitaal Leerprogramma

WhatsApp Image 2022-04-05 at 12_edited.jpg

De microleerelementen uit PR1 zullen worden ingebed in een gebruiksvriendelijke, gamified digitale visualisatie die het overheidspersoneel door het proces van ontwikkeling en implementatie van een innovatieve oplossing voor een complex probleem leidt. Het zal fungeren als checklist, gids en voortgangsverslag om de transparantiezekerheid  voor het personeel te vergroten en verantwoordelijk toe te wijzen.

public:START on-the-job leermiddel

The public:START project

Het gewenste effect van dit project is het voeden van een nieuwe generatie van publieke ondernemers in heel Europa die het lesmateriaal implementeren en het Public:Start-instrument van dit project actief toepassen om te reageren op complexe sociaaleconomische uitdagingen door publieke innovatie te bevorderen.

Wat is nieuw?

Er zijn nog geen gepubliceerde posts in deze taal
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.

Ontmoet het team

LOGO UNIONE.jpg
Dramblys_Logo (1).png
Hanze Logo transparent.png
L_CSA_Conegliano_OK.png
DomhanVision_mit_Schrift_edited_edited.png
SETU Master logos_CMYK.jpg

Blijf in contact

Subscribe to Our Newsletter

Thanks for submitting!

bottom of page