top of page

Over Public:Start

Publiek ondernemerschap - het zoveelste theoretische competentie framework? Het kan niet minder waar zijn. De 21e eeuw biedt de publieke sector diverse complexe uitdagingen, zoals klimaatverandering, de energietransitie of migratie. Veel van de gevestigde werkmethoden van de publieke sector kunnen niet langer een adequaat kader bieden voor innovatieve probleemoplossende inspanningen. Er is dus een nieuwe set vaardigheden nodig om ambtenaren te transformeren in publieke ondernemers.

Publieke ondernemers handelen binnen openbare instellingen en zijn in wezen een combinatie van twee verschillende rollen: die van ambtenaar en die van ondernemer. De onderliggende stelling is dat deze rollen gewoonlijk verschillend zijn, maar dat de vaardigheden die zij vereisen dat niet hoeven te zijn. Ondernemers- en transformatievaardigheden stellen ambtenaren in staat de aard van complexe uitdagingen te begrijpen, nieuwe relaties op te bouwen, middelen te benutten, over sectorale grenzen heen te werken en snel te handelen (en soms ook snel te falen).

Publieke ondernemers handelen binnen openbare instellingen en zijn in wezen een combinatie van twee verschillende rollen: die van ambtenaar en die van ondernemer. De onderliggende stelling is dat deze rollen gewoonlijk verschillend zijn, maar dat de vaardigheden die zij vereisen dat niet hoeven te zijn. Ondernemers- en transformatievaardigheden stellen ambtenaren in staat de aard van complexe uitdagingen te begrijpen, nieuwe relaties op te bouwen, middelen te benutten, over sectorale grenzen heen te werken en snel te handelen (en soms ook snel te falen).

Treffen
bottom of page